Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej ma już 100 lat, 10 miesięcy i 12 dni.